Cursuri de limbi străine

Cursurile de limbi străine concepute de Eucom sunt livrate prin metode de predare interactive ce ţin cont de elemente precum: culturi, mentalităţi şi comunicare într-un mediu de afaceri global.

Pe lângă dezvoltarea competenţelor generale de scriere, citire, ascultare şi comunicare, cursurile noastre urmăresc şi îmbunătățirea abilităților lingvistice necesare activităților zilnice la birou. Adaptăm conținutul la specificul departamentului şi ne adresăm majorității industriilor prin cursuri de limbi străine personalizate şi programe alternative.

Cursurile de limbi străine concepute de Eucom au ca obiectiv adaptarea actualelor metode de predare în jurul a trei elemente principale: comunicare, cultură, mentalitate.

Cursurile livrate de noi urmăresc îmbunătățirea abilităților lingvistice necesare activităților zilnice la birou, adaptarea conținutului la specificul departamentului, se adresează majorității industriilor și pot fi concepute ca programe alternative.

Programe cursuri

Află programul de training potrivit echipei tale.

Etape de implementare

Analiza nevoilor companiei, propunerea și desfășurarea cursului, monitorizarea progresului.

Metodologia Eucom

Integrarea metodelor tradiționale cu cele inovative, orientate către rezultate vizibile.

În viaţa personală Google Translate poate fi o opţiune, dar în business acurateţea şi profesionalismul nu sunt negociabile. Aşadar, ce scriem după Dear Sir or Madam sau Herr und Frau? Este bine să folosim de la început apelativul “Dear”? Cursul dezvoltă abilitatea de a comunica în scris cu interlocutori străini, pe diferite niveluri de formalizare. Participanţii învaţă să se exprime clar, structurat şi corect gramatical, devenind mai eficienţi în fluxul activităţilor zilnice.

redactare email eucom

Când intervii în discuţie? Cum te exprimi fără să faci o gafă? Cum susţii o conversaţie? Cursul ia în calcul diverse aspecte multiculturale legate de limbajul diplomatic şi eticheta în mediul de afaceri, fiind structurat pe activităţi de comunicare orală, exerciţii de ascultare, articole şi prezentări video relevante, jocuri de rol şi studii de caz. Dincolo de limbaj, participanţii vor învăţa şi elemente specifice fiecărei culturi: într-un fel ne comportăm la o întâlnire cu parteneri din Spania şi în cu totul alt fel cu parteneri din China.

intalniri de afaceri eucom

De ce nu am facilita drumul spre consens, vorbind aceeaşi limbă?! Fără “nu am înţeles bine”, “nu mi-am găsit cuvintele” sau “translatorul a greşit”.  Altfel sună o contraofertă spusă direct de noi, decât de translator sau de intermediar. Cursul acoperă toate etapele unei negocieri: pregătire, iniţiere, ofertare şi contraofertare, încheierea discuţiilor. Ne concentrăm pe exprimarea orală a participanţilor, urmărind fluenţa şi uşurinţa în a-şi expune ideile şi a înţelege mesajul interlocutorului.

negocieri eucom

Succesul unei prezentări nu ţine doar de cunoaşterea limbii în care a fost formulată. Luăm în calcul și un conţinut autentic, o structură clară, o bună încadrare în timp, folosirea materialelor vizuale într-un mod creativ, abilitatea de a face auditoriul să reacţioneze, ritmul şi tonul vocii. Cursul este axat pe limbajul verbal şi non-verbal, pe gestionarea emoțiilor, pe interacţiunea cu audienţa, pe formularea concluziilor şi abordarea întrebărilor primite din sală.

prezentari eucom

Cui îi plac acele pauze stânjenitoare în care nimeni nu spune nimic?! Fie că te afli la o cină de afaceri, la o expoziţie, în cadrul unei conferinţe sau pur şi simplu eşti delegat să prezinţi compania unui vizitator străin, ai nevoie de așa-numitul small talk. Accentul este pus pe tehnici şi strategii conversaţionale astfel încât participanţii să aibă încredere şi să depășească discuţiile clasice despre vreme.

socializare eucom

Şi atunci când vorbim în limba maternă, comunicarea prin telefon ridică o serie de provocări, date fiind procentele unei comunicări eficiente – 30 % verbal, 70 % non-verbal. Participanţii învaţă să urmărească structura logică a unei conversaţii, să vorbească clar şi coerent într-o limbă străină, astfel încât să se facă înţeleşi, dar să și înțeleagă ce le comunică interlocutorul. Accentul şi intonaţia pot înlocui mimica.

comunicare prin telefon eucom

Comunicarea în domeniul financiar înseamnă mai mult decât folosirea cuvintelor “amortizare”, “bilanţ”, “active”, “încasări”, “plăţi”. Prin exerciţii de ascultare, citire şi studii de caz, dezvoltăm vocabularul specific, astfel încât, la finalul cursului, participanţii să fie capabili să lucreze într-o limbă străină rapoarte, documente financiare şi prezentări. O parte dintre temele abordate vizează Organizarea industriei financiare, Contabilitate, Audit Financiar, Inventar, Imprumuturi şi credite, Fuziuni şi Achiziţii, Acţiuni şi Investiţii, Managementul Activelor, Indicatori economici.

contabilitate financiar eucom

Pe lângă expresiile şi noţiunile de vocabular caracteristice, cursul atinge şi utilizarea efectivă a limbii străine în contextul afacerilor. Sunt abordate diferite forme de relaţionare cu clienţii: face-to-face, comunicarea prin telefon, comunicarea scrisă, serviciul call-center. Jocurile de rol şi studiile de caz vizează inclusiv dezvoltarea abilităţilor de comunicare necesare în rezolvarea conflictelor şi soluţionarea reclamațiilor venite din partea clienţilor.

relatii cu clientii eucom

Vorbim despre una dintre cele mai “sociabile” profesii. Fie că ne referim la relaţionarea cu propriii angajaţi, la recrutarea unor candidaţi străini, la activitatea zilnică dintr-un centru regional de HR Shared Services sau într-un board multinațional, participanţii sunt încurajaţi să-şi împărtăşească ideile şi experienţele pentru a facilita dezvoltarea abilităţilor de comunicare. O parte din temele abordate vizează noţiuni de selecţie şi recrutare, comunicare cu angajaţii, negociere, dezvoltare şi coordonare a departamentului de resurse umane.

resurse umane eucom

Atunci când mutarea unei simple virgule poate schimba cu adevărat sensul unei clauze contractuale, se impune să fim foarte atenţi la modul în care comunicăm. Iar când totul se desfăşoară într-o limbă străină, presiunea este şi mai mare. În funcţie de obiective, la finalul cursului, participanţii vor fi capabili să folosească limba străină studiată pentru negocierea şi încheierea contractelor de muncă sau a celor comerciale, pentru sfaturi privind drepturile de proprietate privată, drepturile de proprietate intelectuală şi securizare a ideilor şi produselor, pentru managementul riscului sau analiza condiţiilor de fuziune a companiilor.

juridic eucom

Un domeniu dinamic, care dezvoltă permanent noţiuni noi de vocabular. Cursul acoperă o serie de subiecte precum relaţionarea cu clienţii, implementarea campaniilor de publicitate, stabilirea unui plan de marketing, redactarea unui comunicat de presă, organizarea de evenimente. Participanţii îşi dezvoltă vocabularul tehnic, cât şi rapiditatea în a asimila informațiile din materialele de specialitate.

marketing si publicitate eucom

Astăzi, portofoliul unui account manager nu mai ține cont de barierele geografice și poate include clienţi din Anglia, Franţa, Brazilia, China sau Turcia. Cursul se bazează pe tehnici de conversaţie, negociere şi expresii specifice, care îi ajută pe participanţi să comunice eficient atât din poziţia de vânzător, cât şi din cea de cumpărător. Tematica se adresează celor care intră în contact cu clienţi şi furnizori străini, participă la târguri şi expoziţii internaţionale, negociază termeni şi condiţii contractuale, concep oferte, preiau comenzi sau elaborează strategii de vânzare.

vanzari si achizitii eucom

Cursul se adresează atât personalului din producţie şi suport, cât şi celor din middle şi top management, fără să excludă ariile care nu au legătură directă cu partea tehnică, precum departamentele de marketing, vânzări, achiziţii, administrativ, agenţii de publicitate implicate în industrie, dealeri de automobile şi furnizori de materie primă. Cursanţii sunt implicaţi în exerciţii practice, sesiunile putând fi organizate chiar în fabrică (trainerii ţin cursul în zona de producţie).

automotive eucom

Astăzi se produce energie nucleară, hidroelectrică, eoliană, fotovoltaică, regenerabilă, iar cei implicaţi în această industrie sunt nevoiţi să se adapteze atât din punct de vedere al competenţelor tehnice, cât şi din perspectiva limbajului profesional, mai ales că vorbim de un domeniu în care specialiștii sunt detașați în alte țări pe perioade lungi de timp. Cursul de limbi străine este relevant pentru toți profesioniștii care activează în producţia şi distribuţia energiei, protecţia mediului, cercetare, inginerie, exploatare şi dezvoltare. Pe baza jocurilor de rol, a studiilor de caz filmate şi a documentelor autentice, cursanţii îşi dezvoltă abilităţile lingvistice necesare pentru a funcţiona ca membri ai echipelor internaţionale, ca angajaţi detaşaţi în filiale străine sau ca parteneri de business pentru multinaţionale.

industria energetica eucom

Personalul din domeniul cercetării şi dezvoltării, al controlului calităţii şi auditului, al reglementărilor şi siguranţei medicamentelor, precum şi cei implicaţi în producţia, ambalarea şi distribuţia de produse farmaceutice transmit şi primesc zilnic informaţii într-o limbă străină. Cursul se adresează tuturor celor implicaţi în întreg procesul farmaceutic, incluzând şi cercetătorii, tehnicienii de laborator, chimiştii, biologii şi biochimiştii.

farma eucom

Două domenii vaste şi în continuă mişcare, Telecomul şi IT-ul implică o multitudine de termeni şi expresii cu utilizare internațională. Cursurile vizează personalul implicat în serviciile de telefonie fixă şi mobilă, servicii de Internet, industria de software şi hardware, care au nevoie să comunice eficient în aceste sectoare convergente. Subiectele abordate includ teme precum servicii, media, societate, mobilitate, servicii de socializare, sisteme de operare, grafică și interfaţă, aplicaţii, multimedia şi site-uri web. Structura programului este construită pe baza experienţelor reale ale cursanţilor, acestea fiind transpuse în studii de caz.

telecom it eucom

Angajaţii din industria exploatărilor de petrol şi gaze au expunere multiculturală: prin distribuţia geografică a profesiei, cercetătorii, inginerii, tehnicienii şi mecanicii intră în contact direct cu vorbitori nativi şi non-nativi. Programele propuse de noi includ noţiuni de vocabular specifice, pe care le vor aplica în elaborarea şi susţinerea rapoartelor, a prezentărilor, a comunicării prin email sau telefon, a şedinţelor de lucru. Cursul se adresează inclusiv personalului din industrie care activează în departamentele administrative, financiare, de marketing şi vânzări, iar tematica include procesul de rafinare, transportul şi stocarea fluidelor, forare şi exploatare, protecţia mediului, securitatea în muncă şi managementul riscului.

petrol si gaze eucom

Reprezintă centrul activităţii economice în orice ţară. Încă din cele mai vechi timpuri ale acestei forme de activitate, cererea și oferta au implicat comunicarea în diverse limbi străine. În cadrul cursului se dezvoltă vocabularul, limbajul şi abilităţile de comunicare orală şi scrisă necesare în relaţionarea cu clienţii, colegii, partenerii şi furnizorii. Temele şi activităţile abordate de traineri se adresează tuturor celor implicaţi în procesul comercial.

comert eucom

Personalul medical este expus permanent comunicării cu pacienţii şi colegii pentru a putea diagnostica, a explica proceduri medicale, cauze şi simptome ale bolilor, a coordona echipe de intervenţie sau a sfătui pacienţii. În cadrul cursului, participanţii exersează în limba străină studiată consultaţii doctor-pacient, conversaţii cu colegii, susţinerea de prezentări, redactarea şi citirea de texte medicale. Urmărim dezvoltarea vocabularului în diferitele ramuri ale medicinei, în funcţie de interesele participanţilor. Cursul este dedicat atât medicilor şi personalului medical, cât şi celor ce activează în domenii conexe, cum ar fi cercetare, laboratoare, distribuție de aparatură, echipamente şi consumabile medicale.

medicina eucom

O industrie cu adevărat poliglotă! Aici abilitatea personalului de a vorbi cel puţin două limbi străine este mai importantă decât în orice alt domeniu de activitate… în final, cele mai multe business-uri din această arie se bazează pe oferte către străini. Cursul se adresează angajaţilor din agenţiile de turism şi din segmentul HoReCa. Temele abordate pun accentul pe noţiuni de vocabular specifice atât celor care oferă servicii de turism, cât şi celor care beneficiază de acestea (turistul business, participant la conferinţe, târguri şi expoziţii internaţionale). În cadrul activităţilor de grup, participanţii îşi însuşesc particularităţile culturale ale interlocutorilor.

turism eucom

Dezvoltarea comunităţilor internaţionale, a uniunilor regionale şi a alianţelor transfrontaliere a extins portofoliul de activităţi şi prerogative al personalului diplomatic. Comunicarea într-o limbă străină reprezintă însuși pilonul acestei profesii. Cursul dezvoltă tehnici de relaţionare în spaţii multiculturale folosind registre formale, strategii de negociere şi gestionare a comunicării media. Participanţii învaţă terminologia specifică consultărilor formale, întâlnirilor, relaţiilor şi misiunilor diplomatice, conferinţelor, promovării relaţiilor culturale, economice şi financiare, corespondenţei între Ministerele de Afaceri Externe şi misiunile diplomatice.

diplomatie si servicii publice eucom

Dincolo de specificul fiecărei industrii, business-ul beneficiază de limbajul comun al cifrelor. Doar că nu este suficient doar să te uiți într-un P&L. Cursul are ca principal obiectiv asimilarea de către participanți a terminologiei specifice într-o limbă străină astfel încât procesele de muncă să fie optimizate și orientate către rezultat. Activitățile sunt coordonate de traineri cu o bogată experienţă în mediul business, cursanții fiind permanent încurajaţi să participe la activităţi de grup şi individuale. Ei vor experimenta situații reale, specifice comunicării business: întâlniri de afaceri, negocieri, prezentări, ofertare, raportare ș.a.m.d.

afaceri eucom

Una dintre cele mai rapide metode de a trece la un nivel superior de competență lingvistică este de a urma un curs intensiv de învățare a limbii țintă. Într-un interval de o săptămână (cu 8 ore de curs pe zi) sau de două săptămâni (cu 4 ore pe zi), participanții pot parcurge un modul reprezentând jumătate de nivel. Astfel, un cursant care la testul de plasament a obținut încadrarea în nivelul A2 va dobândi la finalul programului de (semi)-imersiune abilitățile și competența lingvistică a nivelului superior, B1.
Este o sesiune de training experiențial bazat pe conceptele de învățare accelerată și utilizarea contextualizată a cunoștințelor de limbă străină dobândite pe parcursul modulului. În contextul acestui tip de interacțiune, participanții vor exersa structurile lingvistice caracteristice unui anumit segment de activitate pentru a rezolva anumite situații și pentru a lua decizii. Astfel, aceștia vor utiliza limba țintă pentru a transmite și a primi informații care vor fi apoi procesate cu scopul de a obține rezultatele dorite.
În acest tip de curs, raportarea la procesul didactic se schimbă. Astfel, fiecare curs este un eveniment unic în care participanții sunt implicați într-un dialog euristic, ghidat de trainer. Elementele de strictă competență lingvistică (lexicale, morfologice și sintactice) reprezintă doar o parte dintre obiectivele acestor cursuri, căci sunt utilizate pentru a exersa abilități conversaționale, de relaționare non-formală într-o limbă străină, de procesare de informații din domenii diverse de interes și de raportare verbală la contextul social, istoric și cultural. În acest fel, Courses Without Walls sunt centrate pe acele abilități de comunicare abordate doar tangențial în cursurile de limbaj de business. Courses Without Walls oferă o soluție de imersiune totală într-o limbă străină cu o structură creativă, coerentă, personalizată și interactivă care propune exersarea competențelor lingvistice prin relaționare și dialog.
Eucom a dezvoltat propria platformă de training lingvistic de tip virtual classes. Este o alternativă la cursurile de limbi străine susţinute la sediul companiilor client pentru cei care au un program de lucru încărcat, se află în delegaţii sau nu au un punct fix de lucru.
Agile Learning este un program alternativ care presupune acces la o platformă online, dar și întâlniri face to face cu trainerul alocat cursului. Potrivit celor care au program încărcat de lucru ori nu se pot angaja într-un curs cu număr mare de sesiuni face to face, agile learning este o strategie modernă și rapidă de învățare a unei limbi străine. Tematica interesantă și exercițiile interactive îndeamnă cursantul la studiu individual pe platformă, fie de la locul de muncă, fie de acasă.

Beneficii imediate:

 • învățarea aplicată a regulilor de comunicare scrisă şi orală într-o limbă străină (în emailuri, întâlniri de afaceri, prezentări şi conferințe, negocieri etc.)
 • îndeplinirea sarcinilor specifice departamentului în care profesează: contabilitate ori domeniu financiar, relații cu clienții sau resurse umane, marketing și publicitate, juridic ori vânzări și achiziții
 • eliminarea plăcută a barierelor lingvistice în comunicarea cu partenerii ori furnizorii din mediul de afaceri global

Datorită interacțiunilor din ce în ce mai dese cu parteneri, colegi, furnizori sau clienți care vorbesc diverse limbi străine, companiile s-au orientat înspre training lingvistic corporate dedicat angajaților lor.

eucom beneficii cursuri limbi straine

Limbi străine predate

Limbi străine de circulație extinsă

Limbi străine de circulație restrânsă

 • ALCurs de limba Albaneză
 • BACurs de limba Bosniacă
 • HRCurs de limba Croată
 • FICurs de limba Finlandeză
 • HUCurs de limba Maghiară
 • NOCurs de limba Norvegiană
 • NLCurs de limba Olandeză
 • PLCurs de limba Polonă
 • PTCurs de limba Portugheză
 • ROCurs de limba Română
 • SICurs de limba Slovenă
 • CZCurs de limba Cehă
 • SECurs de limba Suedeză
 • TRCurs de limba Turcă

Limbi străine cu sistem de scriere diferit

 • SACurs de limba Arabă
 • BGCurs de limba Bulgară
 • KTCurs de limba Coreeană
 • GRCurs de limba Greacă
 • IDCurs de limba Indoneziană
 • JPCurs de limba Japoneză
 • CNCurs de limba Chineză
 • RUCurs de limba Rusă
 • RSCurs de limba Sârbă

De la cursuri de limbi străine la training lingvistic corporate

Cursurile de limbi străine în format clasic evoluează, adaptându-se la nevoile concrete ale companiilor. Odată cu internaționalizarea proiectelor și echipelor, organizațiile multinaționale au ridicat noi provocari în domeniul comunicării și implicit al limbilor străine.

Echipa Eucom încorporează aceste cerințe în designul programelor pe care le oferă clienților săi, finalitatea fiind ca angajații locali să se integreze cât mai ușor în echipele globale.

Mai mult